Op de valreep van 2020 toch nog get positief carnavalsnuujs!

De Kaatboere gunt de carnaval neet onopgemirk vuurbie loate goan!
Vier gunt de carnaval viere op ing interactieve, Kundesje maneer en waal op:…

Zoaterdig 13 fibberwaarie vanaaf 20.11 oer

Zurg d’r dus vuur dat de agenda vrie is op dea daag & tiedsjtip zodat ze d’r bie kins zeen, want ‘t beloaf ing ongekend sjpektakel te wuure.
Nadere info & details volgen op korte termijn via social media en oos website!
Vier wunsje uch allenuij ing goei roetsj noa 2021 en al ‘t goods vuur ‘t nuuje joar!