Leef Kaatboere & Kaatboerinne,
Leef luuj van Kunder & umsjtreeke,

Op zoaterdig 13 fibberwarie organisere veer de 1e Kundesje Blief (t)Hoeskamerzitting.
‘n aovendvullend programma mit live-muziek, ‘nne kwis, sjpass en plezeer.

Zoe wie de richlijne van de euverheid ‘t toeloate, organisere v’r dit vanoet os hoeskamer, live noa uch hoeskamer (via d’r laptop of tablet). Geer kint mitdoon es team, of gezellig mit d’r ganse hoesroad. Hauwt uch hiebie waal aan de geldende maatregele die op dat moment gelde!

Via DIZZE LINK  kint d’r uch insjrieve tot 3 fibberwaarie, de koste zunt €5,- per persoon. Vuur dit bedraag ontvangt dier ing “Thoeskamerzitting-sjtarterspakket” woa mit dier ooch meteen de lokaale ongernummersj doot sjteune! Noa aanmelding kump d’r mie informasie via de mail.

Veur vroage kint g’r kontak opnumme mit: thoeskamerzitting@gmail.com

Loat v’r goan carnavalle mit z’n alle, mit mondkepke, aovendklok, sjpass en plezeer!
Op gepaste aafsjtand, mer nog ummer op de auwerwetse Kundesje meneer!