Weloverwogen, maar wederom met pijn in het carnavalshart, hebben de uit de gemeente Voerendaal afkomstige carnavalsverenigingen De Durchströpere, De Kaatboere, De Molmuus, De Naate en De Wuif gezamenlijk besloten om alle evenementen en activiteiten in aanloop naar carnaval 2022 af te lassen in verband met COVID-19.
Concreet betekent dit er geen proclamaties, recepties, zittingen of andere carnavalsevenementen zullen plaatsvinden. Daarnaast zal geen enkele vereniging een (jeugd)prins(enpaar) proclameren en zal men ook geen acte de présence geven bij evenementen buiten de gemeentegrenzen.

Over een aantal weken zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn om eventueel (op kleine schaal) iets te organiseren rond de carnavalsdagen zelf.

Unieke carnavalssfeer niet mogelijk
De huidige situatie en daarbij behorende maatregelen en richtlijnen zorgen er ook dit jaar voor dat voor carnaval kenmerkende aspecten als spontaniteit, gezelligheid én verbondenheid dusdanig in het gedrang komen, dat de verenigingen geen andere mogelijkheid zien dan het nemen van deze drastische maatregelen. De inwoners van gemeente Voerendaal kan simpelweg wederom geen carnaval geboden worden zoals zij dit al decennia lang gewend zijn van bovengenoemde verenigingen.

Dit besluit zal voor velen voor het tweede jaar op rij een grote teleurstelling zijn, maar de door de overheid afgekondigde maatregelen bevestigen de verenigingen dat dit de enige juiste keuze is. Ze gaan er in ieder geval alles aan doen om carnaval 2023 als vanouds vorm te geven, waarbij zij rekenen op de steun en enthousiasme van vele carnavalsvierders van binnen en buiten gemeente Voerendaal.

Voor nu is de belangrijkste wens van de carnavalsverenigingen dat iedereen gezond blijft! Alaaf!

VV De Durchströpere
CV De Kaatboere
KV De Molmuus
CV De Naate
CV De Wuif